Studentbalen

Balen kommer att äga rum söndagen 27 maj

Anmälan

På anmälan ska följandes fyllas i: 

- Vilken bil man har(gammal,ny, häst och vagn alt andra färdmedel),

Klass
- Vilka ni är i paret, 
- Vilka 3 par ni önskar tillsammans att sitta med. 

Det görs en anmälan per par. Anmälan går att hitta på länken nedan, denna ska laddas ner och skrivas ut då vi vill ha en pappers kopia! 

Betalning sker via swish när man lämnar in anmälan, vi ska alltså se att swishen gått igenom. Personen som lämnar in anmälan swishar för båda två! Balen kostar 650 kr per personVårt swish nr är: 1232825974

Sista dagen att lämna in sin anmälan är fredagen den 16 mars, utebliven anmälan och betalning resulterar till att man inte får närvara på balen.  Vi kommer ha ett par tillfällen då vi sitter i kåren så man kan lämna in sin anmälan till oss. 

 

Studentbalen 2017

Ett stort bildsvep från balen 2017 hittar du här

Blankett