Specialkost

Här finns e-tjänst och blankett för ansökan om specialkost för elever på Alströmergymnasiet.

Om ditt barn har någon form av födoämnesöverkänslighet eller av etiska skäl är i behov av specialkost använd e-tjänst eller blankett nedan.

Som vårdnadshavare ansöker du om specialkost för inför varje höstermins start och vid förändringar av kost/byte av skola.

E-tjänst
Blankett