Skolkort Gymnasium

Skolkortet är till för elevens dagliga resor mellan studiebostad och skola. Observera att ansökan om skolkort till Gymnasieskola gäller för elever som ska studera första året på andra kommunala skolor och friskolor i Västra Götaland. Har man ansökt innan och ska börja åk 2 eller 3 så behövs ingen ny ansökan.

Elever som går på Alströmergymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de får sitt skolkort av sin mentor. Man ska ha minst 6 km mellan folkbokföringsadress och skolans adress, Teatergatan 9, för att få ett skolkort.

Elever som går på Yrkesgymnasiet behöver inte göra någon ansökan, de hämtar sitt kort vid Alströmergymnasiets reception.

Elev som söker inackorderingstillägg är inte berättigad till skolkort.

Elev som söker skolkort för att studera i annan kommun, via denna tjänsten,  hämtar det på Alströmergymnasiets reception, vid varje hösttermin. Studerar man i Göteborg så får man ett Regionen Runt kort som gäller i hela västra Götaland och som gäller på västtrafiks  bussar, tåg och spårvagnar, de elever som studerar i Lerums kommun får ett Kranskommun kort. Mer info om skolkortkort finns på västtrafiks hemsida. 

Vid kvittering av skolkort krävs giltig legitimation eller att vårdnadshavare finns med. 

OBS! Spara ditt skolkort över sommarlovet, kortet börjar gälla igen den 10 augusti och är giltigt t om 15 september.

 

Särskilda villkor

Skolkortet är en värdehandling, var rädd om det!. Om eleven förlorar sitt kort tar vi ut en avgift på 200 kr för ett nytt.

Eleven har inte rätt att få skolkort vid växelvis boende, där ena föräldern bor inom sex km från skolan och den andra föräldern bor längre bort än sex km och eleven är skriven på den adressen som ligger närmast skolan. Det är alltid folkbokföringsadressen som gäller.

Är kortet defekt får man ett nytt ersättingskort utan extra kostnad. Ett skolkortsintyg delas ut under den tid eleven inväntar nytt skolkort.

Glömmer eleven sitt kort hemma får man själv stå för resekostnaden. Inga tillfälliga kort delas ut.

Om eleven avslutar sina studier kommer kortet att spärras. Lämna tillbaka kortet till  receptionen. 

Eleven är också skyldig att meddela adressbyte om det medför att eleven inte längre är berättigad till sitt skolkort. Skolkortet spärras omedelbart

Elevens skolkort kan inte bytas ut mot kontant ersättning.

 

Ansökan utökat skolkort

Elever som har delat boende i olika kommuner inom Västra Götalandsregionen har möjlighet att uppgradera sitt skolkort till att gälla i ett större geografiskt område än det ursprungliga skolkort som eleven tilldelats efter sin folkbokföring.

Elev/föräldrar betalar för mellanskillnaden mellan ursprungligt beställt kort och utökat kort för läsåret.

Utökat skolkort beställs av receptionen på Alströmergymnasiet.

E-tjänst