Anmälan till prövning - utan avgift

För elev som EJ blivit godkänd på avslutad kurs.

Det är upp till eleven att kontakta prövande lärare för instruktioner om prövningen och att få lärarens underskrift.

Vid första prövningstillfället efter F är satt är det undervisande lärare i kursen som genomför prövningen. Därefter övergår ansvaret för kommande F-prövningar till ämnesansvarig.

Blankett