Anmälan till prövning - med avgift

Avgift 500 kr skall inbetalas till Alingsås kommun, 44181 Alingsås,
Plusgirokonto 2 21 99-4
Uppge namn, kurs och att din inbetalning avser prövning.
Vid betalning via internet tag med utskrift av inbetalningen vid anmälan.
Kvitto på inbetald avgift tas med till prövande lärare på prövningsdagen.

Blankett