Frånvaroanmälan för gymnasieelev

Att vara närvarande i skolan på alla lektionen är den bästa förutsättningen för att lyckas bra med sina studier. Att studera i gymnasiet är frivilligt, men är du antagen som elev på Alströmergymnasiet är det obligatorisk att delta i undervisningen. Du är skyldig att delta i samtliga kurser som ingår i din individuella studieplan (6 kap 19 § i gymnasieförordningen). Din mentor kommer att informera hemmet fortlöpande om din närvaro/frånvaro.

Frånvaro

Frånvaroanmälan sker samma dag via v-klass eller via appen. Du loggar in med ditt Bank-ID via Arena
 
Har du inte tillgång till din inloggning så kan du ringa och knappa in elevens och ditt eget personnummer på telefon 010-888 70 50
 
För omyndig elev gäller följande: vårdnadshavare anmäler frånvaro. 
  
Tänk på att du måste frånvaroanmäla dig/ditt barn varje dag!
E-tjänst