Frånvaroanmälan för gymnasieelev

Att vara närvarande i skolan på alla lektionen är den bästa förutsättningen för att lyckas bra med sina studier. Att studera i gymnasiet är frivilligt, men är du antagen som elev på Alströmergymnasiet är det obligatorisk att delta i undervisningen. Du är skyldig att delta i samtliga kurser som ingår i din individuella studieplan (6 kap 19 § i gymnasieförordningen). Din mentor kommer att informera hemmet fortlöpande om din närvaro/frånvaro.

Frånvaro

Frånvaroanmälan sker samma dag via Vklass via Arena eller via appen.
Myndig elev anmäler frånvaro själv, för omyndig elev är det vårdnadshavare som anmäler frånvaro.
 
Har du inte tillgång till din inloggning så kan du ringa och knappa in elevens och ditt eget personnummer på telefon 010-888 70 50
  
Tänk på att du måste frånvaroanmäla dig/ditt barn varje dag!
E-tjänst