Skyddsnivån för Fågelinfluensan sänks

Det innebär att fåglar får gå ut igen.

Foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade. Mer information om skyddsnivå 1 hittar du längre ner på sidan.

Tänk på att det även fortsättningsvis är viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt gör. Om risken för fågelinfluensa ökar kan Jordbruksverket införa en högre skyddsnivå med kort varsel. Det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

Tillhörande information