Lättare att hitta rätta vägen för mig?

Rätt till komvux på gymnasial nivå

Det har blivit lättare att hitta rätt utbildning för dig som vill studera på komvux på gymnasial nivå. Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb?

Från och med den 1 januari 2017 är det en rättighet* att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. 

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas. 

* Behörighet till studier inom komvux på gymnasial nivå är en förutsättning för att rätten ska gälla. Bestämmelser om behörighet och rätten till komvux finns i 20 kap. 19–20 §§ skollagen (2010:800).

Skolverkets film