En man håller upp en skylt med information om vart man kan hämta vatten.
Vart vänder du dig om du inte längre har vatten i kranen? Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Om krisen eller kriget kommer

Stormar, översvämningar eller tomma butikshyllor. Här finns information om vad du kan göra om krisen kommer.

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid.

Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

  • elförsörjningen påverkas 
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
  • mobilnät och internet fungerar inte.
Regeringen menar att även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.  
  

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor kommer du att hitta från och med maj på MSB:s webbplats för privatpersoner, dinsäkerhet.se. 

Filmer om hur du förbereder dig

Vatten, värme, mat och kommunikation är de fyra grundläggande behoven som privatpersoner behöver kunna tillgodose vid en svår påfrestning på samhället. I fyra korta filmer ger armbryterskan Heidi Andersson enkla och handfasta tips på hur varje hushåll kan förbereda sig.