Bild på arena
Illustration: Carina Källvik

Kommunen hjälper till att finansiera multiarena i Stora Mellby

Stora Mellby sportklubb har beviljats sammanlagt 2,2 miljoner i bidrag från Alingsås kommun för att finansiera Mötesplats Stora Mellby - en multiarena. Kommunen är sammanlagt en av fyra finansiärer som bidrar till projektet.

Projektet består av att de på platsen där det i dag står en äldre hockeyrink ska anlägga en konstgräsplan samt bygga tak över planen. Tanken är genom att bygga en sarg och spola på konstgräset använda ytan som hockeyplan när vädret är det rätta. Sammantaget får man en så kallad multiarena där man kan utöva allehanda sporter och även andra mera kulturella aktiviteter.  Man planerar att arbetet kan påbörjas tidigt i mars 2020 och stå färdigt till sommaren samma år. Genom anläggningens placering kommer det uppstå synergieffekter. Bengt Mökander, som är ledamot i arenagruppen i Stora Mellby SK utvecklar resonemanget.

- Nu får vi skolan, idrottsplatsen och kyrkan i samma område som den här nya arenan vilket vi tror blir väldigt bra, inte minst för föreningslivet. Därför ser vi detta som ett väldigt betydelsefullt landsbygdsprojekt för bygden.

Sammanlagt består Alingsås kommuns bidrag av 2,2 miljoner av den totala investeringskostnaden på cirka 6,2 miljoner för etapp 1. På sikt vill man i etapp 2 även bygga förråd, avbytarbås, lekyta, kiosk, och en offentlig toalett.

- Det här är ett initiativ av driftiga personer som visar att det är möjligt att få till anläggningar av det här slaget genom hårt arbete och naturligtvis många ideella timmar. Detta är ett exempel på en levande landsbygd när den är som bäst då den lyfter både förening och byggd, säger Daniel Filipsson, kommunalråd (M) i Alingsås kommun.

Ett krav från kommunens sida innan bidraget betalas ut är att projektet måste ha fullständig finansiering. Det ska Stora Mellby SK få genom att de söker medel från Leader Göteborgs Insjörike, Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Tre av fyra finansiärer är i dagsläget klara medan man måste vänta på Leader då de har som krav att det måste finnas ett påbörjat bygglovsärende innan de kan bevilja ansökan. Statusen just nu är att de sökt bygglov men att de väntar på att handläggningen skall påbörjas.

Redan i april 2018 beviljades Stora Mellby SK 1,5 miljoner för projektet men på grund av en detaljplaneändring, som nu är gjord, försenades projektet. Det och en kostnadsrevidering gjorde att man sökte ytterligare 700 tusen, som nu alltså beviljats.