Robert Gustafsson ny i rollen
Robert Gustafsson ny i rollen

Fokus på mänskliga rättigheter i helt ny roll

Robert Gustafsson är Alingsås kommuns förste Mänskliga rättigheter-strateg. En roll som ersätter tidigare funktionshinderstrateg. - Fokus läggs på att alla invånare ska kunna ha tillgång till det offentliga, säger han.

Robert Gustafssons företrädare Kristina Avaheden jobbade som funktionshinderstrateg men pläderade för att utöka rollen. Och när Robert Gustafsson tillträdde tjänsten var det sagt och gjort.

Istället för att fokus bara hamnar på tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning, ska det vara tydligt att Gustafssons arbete är mycket bredare än så.

- Först och främst ska ju sägas att inte Kristina redan jobbade på ett brett sätt, men med den nya titeln blir inriktningen tydligare. Funktionshinder i form av fysiska funktionshinder är fortfarande väldigt viktigt - men det finns fler typer av funktionshinder som på ett mer naturligt sätt kan tas upp i arbetsgången, förklarar han.

Ett exempel är personer med språksvårigheter, eller personer med neuropsykiatriska besvär som adhd eller andra diagnoser.

- Man kan tänka sig att fokus på det offentliga rummet tidigare varit att göra det tillgängligt att komma in i medan det kanske inte diskuterats så mycket kring intryck. En person med problem att ta in för många intryck på en gång, kan till exempel få det svårt om vi har rum som upplevs röriga förklarar han.

Enkelt uttryckt går hans jobb ut på att se till så att de grundläggande mänskliga rättigheterna, så som att på lika villkor kunna ta del av, och delta i det demokratiska samhället säkerställs.

Tillsammans med folkhälsostrategen Charlott Klug och miljöstrateg Anna Wenstedt blir nu ett av de första uppdragen att ta fram en underlag tillsammans med politikerna kring Agenda 2030. Också känt som FN:s 17 globala mål, för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
- I det spelar även enskilda kommuner som Alingsås en viktig roll.

När ska ert underlag vara klart?
- I augusti, så vi har en del att göra säger han och skrattar.

Du har tidigare varit flyktingpedagog fem år i kommunen. Vad tar du med dig därifrån?

- Nej, men det är ganska mycket. Även där jobbade jag en hel del med hur det är att kunna integreras in i en miljö där du inte kan alla koder och har alla verktygen, som språk och kanske utbildning. Det känns som en helt rätt bakgrund i den här spännande utmaningen.