Bild på Estrad

Alingsås kommun presenterar Attraktiva Alingsås

Nu presenterar Alingsås kommun Attrakiva Alingsås. Attraktiva Alingsås är ett resultat av att man vill presentera Alingsås för en bredare allmänhet. Eventet som går under namnet Attraktiva Alingsås syftar till att visa kommuninvånarna men även besökare vilken attraktiv stad Alingsås är att leva, arbeta och bo i.

Bland annat kommer kommunens nya översiktsplan att visas samt de kommande planerna för E20 och området Lyckan.
    - Detta är en möjlighet att samla Alingsås utbud inför en större och bredare publik. Besökarna ska här kunna få en helhetsbild över alla de delar som påverkar i val av bostadsort eller etableringsort, säger  Daniel Filipsson, kommunalråd.
   Under tre dagar pågår Attraktiva Alingsås i Estrad Alingsås, där de första två dagarna riktar sig till allmänheten och den tredje dagen vänder sig mot branschfolk. Än så länge finns det inget spikat datum, men det lutar åt att eventet går av stapeln i maj, då det inte krockar med andra arrangemang i Alingsås.
    Tanken är att kommunens förvaltningar ska öppna upp sig under olika teman som Leva, Bo, Skola & Utbildning och Arbeta. Målet är även att få andra myndigheter som landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men även privata aktörer som mäklare, friskolor och handeln att vara med för att skapa en attraktiv helhet.
    Attraktiva Alingsås kommer innehålla en mässa i Estrads foajé, där de olika aktörerna återfinns. Mässan kompletteras med intressanta föreläsare, underhållning, mat och barnaktiviteter.
    En av dagarna kommer vända sig mot branschfolk, där man till exempel bjuder in byggherrar, företag med flera för att visa vilka möjligheter det finns att etablera sig, men även för att bygga i Alingsås. Inom skolan kan det vara att man bjuder in representanter för högskola och yrkesutbildningar för att få dem att etablera utbildningar och skolor i Alingsås.
   - Branschdagen är minst lika viktig. Här ska vi skapa ytor för företag, tjänstemän och politiker att mötas, för att skapa fler affärer, etableringar och jobb, avslutar Daniel Filipsson.