Bild på de globala målen.

Alingsås kommun är bland de bättre storstadskommunerna i Agenda 2030

Enligt en sammanställning som Dagens Samhälle har gjort över vilka kommuner som ligger i framkant med Agenda 2030 hamnar Alingsås kommun på en hedrande 13:e plats i kategorin Storstadskommuner.

- Att vi återfinns så högt upp på rankingen visar att vi ligger långt framme och att vi är inne på rätt väg. Vi ser genom mätningen att det finns goda förutsättningar att bli ännu bättre framförallt genom att vi nu intensifierar arbetet med Agenda 2030 i förvaltningarna, säger Daniel Filipsson, kommunalråd i Alingsås kommun.

Agenda 2030 har tagits fram av FN:s medlemsländer och består av 17 globala mål, som ska uppnås på ett decennium. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om bland annat en gemensam programförklaring för hur Agenda 2030 ska uppnås lokalt. SKL med hjälp av Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) har tagit fram ett 50-tal nyckeltal som mätningen grundar sig på. Sammanlagt rör det sig om 19000 olika mätpunkter. 

 - Vårt uppdrag var att ta fram nyckeltal som visar hur kommuner och regioner ligger till i förhållande till de globala målen. Man ska kunna använda sig av nyckeltalen och jämföra sig med andra, säger Camilla Eriksson projektledare på RKA i Dagens Samhälle i ett pressmeddelande.

Alla globala mål är inte jämförbara på kommunnivå och det kan saknas data för vissa mått varför DS har slagit ihop målen till sju kategorier; Inkluderande samhällen, Hållbar konsumtion, Hälsa och välbefinnande, God samhällsutveckling, Jämställdhet, Hållbara samhällen och Klimat och miljö.

För att få en mer relevant och rättvis bild har DS valt att jämföra kommunerna utifrån SKL:s gruppindelning; Storstadskommuner, Städer och stadsnära kommuner samt Småstads- och landsbygdskommuner. Och det är alltså i kategorin Storstadskommuner som Alingsås kommun hamnar på en 13:e plats. Slår man ihop de tre kategorierna hamnar Alingsås kommun på en 34:e plats totalt av sammanlagt 290 kommuner.

Vinnare i bästa Storstadskommun är Mölndal, följt av Partille och Göteborg. Vinnare i kategorin Småstad- och landsbygdskommuner är Kalmar och i kategorin Städer och stadsnära kommuner toppar Linköping.

 

Tillhörande information