Nu görs en särskild satsning p åintegration i Alingsås. Foto: Stocksnap

500 000 till pionjärsatsning på integration

Alingsås kommun får en halv miljon kronor av Länsstyrelsen för integrationsarbete. Pengarna kommer bland annat gå till att starta upp ett integrationsråd, som också blir lite av en pionjärsatsning.

- Vi vill ge nyanlända och invandrare ett forum för att ställa frågor och få nycklar till att komma in snabbare i samhället, säger Julia Mårtensson, verksamhetschef på integrationsavdelningen.

På två och ett halvt år har Alingsås tagit emot nära 500 nyanlända, varav en stor del är så kallade kvotflyktingar. Flyktingar som kommer direkt från flyktingläger någonstans i världen.
Att få personer med väldigt olika kultur, bakgrund och uppfattning om samhället att snabbt komma in i det svenska samhället är en utmaning. Men Alingsås kommer nu som en av de första kommunerna satsa på ett integrationsråd. Något som möjliggörs av att kommunen beviljats ett bidrag på 500 00 kronor från länsstyrelsen för en riktad satsning.
- Det innebär att vi kan anställa en person som på 50 procent jobbar dedikerat med hur det går att förbättra integrationen för de här personernas menar Julia.

Integrationsrådet, som är en del av detta, ska bestå av nyanlända och representanter för bland annat SFI och integrationsavdelningen på Alingsås kommun. Och förhoppningsvis också en del representanter från civilsamhället.
- Man måste ha med sig att det här är personer som ofta har väldigt lite koll på hur vårt samhälle fungerar, och de har ofta ingen aning om var de ska vända sig med sina frågor heller. På så sätt uppstår ofta missförstånd åt båda håll och det är vår förhoppning att till exempel ett integrationsråd ska kunna bidra till att motverka det.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) är mer än glad över att kommunen nu fått möjlighet att dra igen ett viktigt arbete för kommunens nya medborgare.
– Ska ett samhälle fungera optimalt behöver alla få en möjlighet att bidra och känna sig delaktig. Jag är stolt över att vi har en integrationsavdelning med idéer i framkant och att vi trots allt lyckats väldigt bra i vårt flyktingmottagande. Med detta som tillskott kan vi göra det ännu bättre, och det gör mig väldigt glad, säger han.