Alingsås på väg

Det händer mycket i och omkring Alingsås de närmaste åren när det gäller trafiksituationen. Flera omfattande projekt planeras.

Några av dessa har Alingsås kommun som huvudman, medan andra genomförs i Trafikverkets regi. Vissa är beslutade och kommer att genomföras, andra är i planeringsstadiet.

Vi har valt att samla informationen kring detta under namnet "Alingsås på väg". Vårt mål är att göra Alingsås till en ännu bättre och trevligare stad. Men i byggnadsskedet kan projekten dock innebära sämre framkomlighet och andra störningar.

Läs mer om respektive projekt i menyn till vänster.  

Därför bygger vi

Målet är att binda samman Alingsås kommun. Vi vill höja trafiksäkerheten, förenkla alingsåsarens vardag och förbättra miljön. Dessutom vill vi underlätta kontakterna med omkringliggande regioner och skapa bättre förutsättningar för inflyttning och ett blomstrande näringsliv. Kort och gott är målet att Alingsås ska bli en ännu bättre och trevligare kommun att bo och verka i.

Bättre miljö och hållbar utveckling

Vi vill att det ska bli enklare och säkrare att ta sig fram både med bil och till fots, med cykel eller med lokaltrafiken. Vi vill också skapa förutsättningar för en
jämnare och lugnare trafik, vilket minskar utsläppen av t.ex. klimatpåverkande gaser. Vid Alingsås station kommer breddning av mittplattform och nya vändspår att göra tågpendling till ett mer attraktivt alternativ. Så nu är Alingsås på väg.