Alingsås Business Center

Alingsås Business Center är Alingsås Kommuns näringslivsenhet. Den nya organisationsmodellen har utarbetats i samverkan med representanter för lokala näringslivet och omfattar allt från handel och industri till turism, etablering, utbildning, evenemang och mer.

Alingsås Business Center arbetar bland annat med:

• Operativt näringslivsfrämjande arbete
• Service till nyföretagare
• Etableringsfrågor
• Kompetensförsörjning
• Industri-, handel-, tjänstenäring- och besöksnäringsstrategier
• Mötesplats
 
Alingsås Turistbyrå, utbildningen Evenemang och värdskap samt samverkansevenemang såsom Alingsås stora barnkalas, Fikafesten, Julmys och Potatisfestivalen mm hanteras också av ABC.
Tillhörande information