Alingsås Business Center

Alingsås Business Center är Alingsås Kommuns näringslivsenhet. Det är också  samverkansplattformen mellan kommun och företag i syfte att skapa samsyn och genomföra näringslivsutveckling. Den nya organisationsmodellen har utarbetats i samverkan med representanter för lokala näringslivet. 

Alingsås Business Center arbetar bland annat med:

• Operativt näringslivsfrämjande arbete
• Service till nyföretagare
• Etableringsfrågor
• Kompetensförsörjning
• Industri-, handel-, tjänstenäring- och besöksnäringsstrategier
• Att skapa mötesplatser för samarbete