Alingsås Business Center

Sedam 1 januari 2016 är Alingsås Business Center Alingsås Kommuns näringslivsenhet. Den nya organisationsmodellen har utarbetats i samverkan med representanter för lokala näringslivet och omfattar allt från handel och industri till turism, etablering, utbildning, evenemang och mer.

Tillhörande information