Akut hjälp, socialjour

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp. 

Nödnummer SOS, telefon 112

Du ringer 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av exempelvis ambulans, brandkår eller polis.

När ska du ringa 112? Här finns information och exempel.

Hjärtstartare

Sök i Hjärtstartarregistret för att hitta närmaste hjärtstartare

Hjärtstartarregistret

Sjukvårdsrådgivning, telefon 1177

1177 kan du ringa dygnet runt. Sjuksköterskor svarar och bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Du når dit via telefonnumret 1177.

Sjukvårdsrådgivning finns också på webben: Råd om vård

Socialtjänst och socialjour

Kontakta socialtjänsten om du upplever kris i livet, eller är i behov av akut hjälp, råd och stöd.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa för att få rådgivnining och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation.

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Öppet varje natt kl 21–06 året runt.
Webbsida www.jourhavande-medmanniska.com

Stöd vid kris

Alingsås kommun informationssida om hjälp vid större olyckor och kriser i samhället.