Blomfrön som flyger iväg

Gläntan & Kompassen

Aktivitetshuset för vuxna med psykisk ohälsa

  

Gläntan

är för dig som är 18–65 år och önskar delta och finnas med i ett sammanhang. Här kan du använda och utveckla dina förmågor och delta i aktiviteter.

Du bestämmer själv vad du vill göra och väljer exempelvis mellan

  • hantverk som att måla, sticka, sy
  • laga mat, baka och äta tillsammans
  • fika och diskutera
  • se på film, spela bingo
  • delta i musikgruppen
  • spela rollspel
  • odla och skörda i utegruppen – under sommarhalvåret

Finns det fler aktiviteter du vill prova så är du välkommen med förslag.

Gläntan är en öppen verksamhet dit du kommer när det passar dig. Det är du som bestämmer vad du vill göra och hur social du vill vara. Du kan komma ensam eller med ledsagare.

Vi tror på dina förmågor – välkommen att utmana dig själv. Känner du att Gläntan kan vara något för dig? Ring eller kom på besök. Fredagar har vi öppet hus. Då kan du träffa oss, se våra fina lokaler och vi berättar mer om Gläntan och Aktivitetshuset. 

Kompassen

För dig som är 18–65 år och vill delta i meningsfull sysselsättning. På Kompassen får du möjlighet att delta utifrån din förmåga och dina behov. Du kanske behöver hitta rutiner och struktur i din vardag. Kanske vill du delta i ett arbetsliknande
sammanhang och vara social. Ditt mål kan vara att närma dig arbete utanför Kompassen.

För att delta i Kompassen behöver du ett beslut om daglig sysselsättning. Kontakta din handläggare på socialförvaltningen. Säg att du vill ansöka om daglig sysselsättning på Kompassen.

Om du inte har en handläggare kan du ringa Alingsås kommun 0322‑61 60 00 (växel) och fråga efter dagansvarig vid enheten för vuxenstöd.