Projektbidrag

1. Projekt

Projektbidrag kan med fördel grundas på förslag och idéer från föreningslivet men ha sin utgångspunkt i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och fritidsnämnden. Bidraget avser att stödja projekt som exempelvis friskvård, nyskapande verksamhet och internationella kontakter.

Bidraget kan sökas av föreningar som vid sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar med projekt.

Även andra grupper, dock inte skolor, kan söka projektbidrag i samarbete med förening. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar eller ordinarie lägerverksamhet.
Bidrag för lov- och simskoleverksamhet kan sökas om föreningen kan dokumentera att minst 25 % av deltagarna är barn och ungdomar som inte är aktiva i ordinarie verksamhet.

Av projektbeskrivningen skall syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i god tid före projektets genomförande.
En nybildad förening kan söka startbidrag om max 10 000 kronor i uppstarten av sin verksamhet. Projektbidraget bygger på överenskommelser om max 3 år.

Ansökan: Löpande
Utbetalning: 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning av projektet.

Redovisning som lämnas efter angivet datum resulterar i 10% avdrag på beviljatt belopp. 

2. Kronan på Verket

Bidraget vill ge unga människor, mellan 13 och 25 år, möjlighet att genomföra verksamhet för andra unga. Bidraget beviljas med max 20 000 kronor.
Bidraget syftar också till att ge ungdomar möjlighet till att prova idéer på verksamhet som inte finns eller som man har intresse för.

Ansökan: Löpande
Handläggning: Max 10 arbetsdagar från inlämnad ansökan till beslut.
Utbetalning 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning av projektet

"Bidraget syftar till att ­stödja projekt som exempelvis friskvård, nyskapande verksamhet och internationella kontakter."

Blankett