1969-2019

I år firar Alströmergymnasiet 50 år och det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.

En Ny Tid -  En Ny Skola

"Det nya gymnasiet och fackskolan innebär för skolans befattningshavare och elever nyheter inte endast i fråga om organisationen. Det inre arbetet, undervisningen och livet i skolan får delvis nya former. Elevernas och målsmännens medverkan i och intresse för skollivet är en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt förverkli­gande av målsättningen att ge ungdomarna en så god utbildning och fostran som möjligt"

Så stod det i skolans första "programkatalog" inför läsåret 1969-70 då de första eleverna välkomnades till Alingsås nya gymnasium och fackskola. Mycket har hänt under 50-år av utbildning och vi gläds åt alla de tusentals elever som har genomgått sin gymnasiala utbildning och tagit sin examen hos oss. Det är värt att fira!

Vi håller på planera för ett härligt firande 6-10 maj, mer information kommer.