1969-2019

I år firar Alströmergymnasiet 50 år och det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt.

En Ny Tid -  En Ny Skola

"Det nya gymnasiet och fackskolan innebär för skolans befattningshavare och elever nyheter inte endast i fråga om organisationen. Det inre arbetet, undervisningen och livet i skolan får delvis nya former. Elevernas och målsmännens medverkan i och intresse för skollivet är en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt förverkli­gande av målsättningen att ge ungdomarna en så god utbildning och fostran som möjligt"

Så stod det i skolans första "programkatalog" inför läsåret 1969-70 då de första eleverna välkomnades till Alingsås nya gymnasium och fackskola. Mycket har hänt under 50-år av utbildning och vi gläds åt alla de tusentals elever som har genomgått sin gymnasiala utbildning och tagit sin examen hos oss. Det är värt att fira!