Publicerad 2023-06-09, kl 07:00

Premiär för sommartorget

Den 19 juni är möblerna tillbaka mellan Lilla och Stora torget för avkoppling och umgänge hela sommaren. Fram till 4 september kan man slå sig ner på platsen för exempelvis en lunch eller fika.

För fjärde året i rad är det populära sommartorget tillbaka för att lyfta upplevelsen i staden och för att gynna handel, turism och att skapa en mötesplats utan fordonstrafik. Möblemanget kommer likt förra året att vara i platsvarumärkets glada färger.

Nyhet 2023

I år kommer Alingsås Energi att ställa ut en fotoutställning om Lights in Alingsås som kommer att vara vid kanten av Lilla torget och ersätta den laddstation som tidigare funnits. Även Fikasystrarna kommer att stå med sin foodtruck i anslutning till Norra Strömgatan.

Trafikinformation

Norra Strömgatan samt sträckan Färgaregatan – Stora torgets västra sida är avstängd för fordonstrafik under perioden 19 juni–4 september.

Gatan kommer däremot att vara tillgänglig för räddningstjänsten, viktiga transporter samt boende i området. Ett mindre antal parkeringsplatser på Stora torget kommer att påverkas av den tillfälliga avstängningen, men tillgängligheten i övriga delar av stadskärnan är som vanligt.

Varmt välkommen att besöka sommartorget i sommar!

Alingsås kommun