sv Swedish

Publicerad 2022-11-18, kl 09:00

Del av GC-bana vid Klämmavägen leds om


Nästa vecka startar ett arbete med att anlägga en ny vattenledning längs Klämmavägen. Arbetet medför att gång-och cykeltrafiken leds om i höjd med Lövskogsgatan, i området vid Alingsås KIK:s klubblokal.

Den nya vattenledningen ska anläggas från passagen genom klämma ner till Noltorpsskolan. Arbetet utförs av kommunens gatuenhet på uppdrag av VA-avdelningen.

Arbetet startar vecka 47 och beräknas pågå till början av nästa år. Gång-och cykeltrafiken kommer att ledas om enligt kartan nedan under tiden arbetet pågår. Omledningen sker via Lövskogsgatan, men passagen genom klämma ner mot Nolhagaområdet kommer att hållas öppen genom hela arbetet.

Vi ber om att följa skyltning på plats och att om möjligt välja alternativa vägar under byggperioden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen