sv Swedish

Publicerad 2022-11-11, kl 16:00

Museiparken får nytt utseende

Med start på måndag ska museiparken byggas om till en mer välkomnande, bättre belyst och mer tillgänglig park.

Arbetet startar måndagen vecka 46 och beräknas pågå fram till våren 2023. Det ska anläggas fler sittmöjligheter och öppnare ytor som gör parken bättre anpassad till möten mellan människor och till kulturella evenemang.

Utformningen inkluderar nya soffor, ny belysning och en mindre scen. Såväl scen som museientré kommer att få ramper och handledare för att inkludera fler besökare till museum och park.

Park & Trädgård samt Alingsås Energi utför arbetet på uppdrag av Alingsås kommun.

— Vi välkomnar alla tillbaka till en mer tillgänglig och kulturell park till våren, säger projektledare Karolina Alvaker.

Illustrationsplan nya museiparken.
Skiss över den nya belysningen.

Karolina Alvaker

NULL

Landskapsarkitekt, Avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö