Publicerad 2022-08-29, kl 07:00

Trovärdig information om valet

Under valet hittar du korrekt information om röstningen, tider och lokaler på Alingsås kommuns valsidor eller på Valmyndighetens sidor. Var noggrann med att inte sprida information från okända källor. Om någonting förändras kommer det att stå på våra sidor.

Det är viktigt att alla alingsåsare har tillgång till trovärdig information och förstår sina rättigheter som medborgare. På våra valsidor kan du därför bland annat läsa om hur valet går till, hur man röstar och om valsäkerhet och informationspåverkan.

Alingsås kommun