Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-09-16, kl 11:27

Invigning av museets nya utställning

Lördagen den 18 september kl. 12.00 invigs Alströmerska magasinets nya utställning som med hjälp av gestaltning, planteringar och återställan av skulpturen ”Våren”, knyter ihop historien kring manufakturens startpunkt i staden. Varmt välkommen!

Mitt i Alingsås ligger stadens äldsta profana byggnad – det Alströmerska magasinet – och i direkt anknytning, museiparken. Huset uppfördes som magasin år 1731 på initiativ av Jonas Alströmer. Nu lyfter museet fram husets och platsens historia i en ny utställning.

— I utställningen på entréplan återger vi känslan av ett gammalt magasin med hjälp av en miljö av packbalar och dockor, men visar även känsliga föremål i en säkerhetsmonter, däribland en aktie från Alingsås manufakturverk, berättar Mikael Hammelev Jörgensen, utställningsproducent Alingsås museum.

— Detta är ett jättelyft för staden då vi kan äntligen kan erbjuda besökare och turister ett besöksmål i stadskärnan som konkret visar och berättar vår historia kopplad till Jonas Alströmer, säger Claes Andreasson, projektledare evenemang. Härligt också att ha fått upp den fina skylten och lampan på byggnaden – det har varit efterfrågat av bland annat många turister.

Utveckling av museiparken

Till utställningen på entréplan har en liten del av parken under våren och sommaren 2021 använts till en tillfällig plantering av gamla växter som användes på 1700-talet för att färga tyger med.

Detta som en start på en utveckling att göra parken mer lämpad för utställningar och mindre evenemang men även mer tillgänglig och trygg med den historiska kontexten som bas. Växtarterna som är testade är utvalda av Alingsås kommuns parkenhet utifrån en text som Carl von Linné skrev då han besökte Alingsås 1746.

— Även tobak odlades och togs omhand om vid flera olika tobaksbinderier runtomkring Alingsås, vilket också återspeglar sig i den utställningsplantering som vi testat detta år. Tanken är att parken ska bli en förlängning av museet där till exempel äldre färgnings- och nyttoväxter kan ingå i planteringarna, säger Petra Wernersson, stadsträdgårdsmästare i Alingsås kommun.

I förlängningen ska parken öppnas upp och bilda en sammanhållen yta som den fungerade och såg ut tidigare.

— Min personliga favorit i utställningens helhet är Eric Grates ”Våren” som har restaurerats och placerats tillbaka på sin ursprungliga plats, säger Maria Larsdotter-Spertina, verksamhetschef Kultur, turism och evenemang. Skulpturen har ju en alldeles egen spännande historia att berätta – inte minst för att den stals 2001.

Välkommen på invigning!

Lördagen den 18 september kl. 12.00 startar invigningen med att Jonas Alströmer hälsar välkommen och presenterar stadsträdgårdsmästare Petra Wernersson. Wernesson kommer berätta kort om det fortsatta arbetet med att återskapa museiparken.

Sedan följer ett samtal mellan Anne Gunnevik, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden och Maria Larsdotter-Spertina, verksamhetschef Kultur, turism och evenemang, om arbetet som gjorts och planerna för en kommande permanent basutställning i museet.

Efter invigningen finns möjlighet att komma med egna tankar och åsikter om återskapandet i parken till stadsträdgårdsmästaren.

Alingsås kommun