Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-09-10, kl 09:45

Stensättning på Lilla torget

På måndag den 13/9 påbörjas ett arbete med stensättning på Lilla torget.

Det är körvägen inne på parkeringsplatsen som ska göras om, och arbetet beräknas vara helt klart måndag den 27/9. Ytan kommer att stensättas med smågatsten för att ansluta smidigt till Plangatan som har samma underlag. Åtgärderna utförs på grund av att de befintliga mörkgrå plattorna i Lilla torgets körbana spricker, vilket ökar olycksrisken för gående.

Arbetet kommer att ske i etapper och halva torget kommer att hålla öppet för parkering fram till onsdag 15/9. Efter det stängs hela parkeringsplatsen för att arbetet ska kunna fortlöpa.

Under byggtiden kommer torghandeln att vara tillfälligt flyttad till röda ytan framför Oves gatukök.

Så snart ena halvan är klar öppnas Lilla torget så smått upp för parkering igen.

Alingsås kommun