Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-07-05, kl 12:37

Helavstängning på Nyebrogatan från vecka 31

Alingsås kommun bygger om gång- och cykelbanan på Nyebrogatans västra sida. Från vecka 31 till och med vecka 39 kommer Nyebrogatan vara helavstängd mellan Nordenskiöldsgatan och cirkulationsplatsen vid Nolhagagatan.

Etableringen längs Nyebrogatan startade under vecka 13 och arbetet kommer att pågå under större delen av 2021. Under juni och juli pågår projektet i del tre och fyra. Projektet planeras pågå till och med vecka 39. Vecka 30 kommer dock arbetet stå stilla på grund av semestrar och gatan vara framkomlig i södergående riktning.

Hur kommer avstängningen att se ut?

Från vecka 31 till och med vecka 39 kommer Nyebrogatan vara helavstängd mellan Nordenskiöldsgatan och cirkulationsplatsen vid Nolhagagatan. Det innebär att det inte kommer att vara någon fordonstrafik från varken norr eller söder.

Helavstängningen krävs för att kunna utföra planerat arbete och samtidigt säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Kartan ovan illustrerar avstängningen och visar omledning för fotgängare, cyklister och fordonstrafik.

Trafiken leds om

Fordonstrafik från centrum kommer under arbetet att ledas om via Nolhagagatan-Noltorpsgatan. Alla trafikanter uppmanas att ta en alternativ rutt om möjligt så länge bygget pågår, även när inte helavstängning gäller.

Busstrafiken går inte på Nyebrogatan under ombyggnationen. Du som brukar åka buss längs sträckan kan se över förändrad rutt i tidtabellen. Kontakta Västtrafik om du har frågor.

Anvisningar för gående och cyklister sker på plats.

Situationen för närboende

Boende på Nordenskiöldsgatan kommer ha möjlighet till in- och utfart till sina fastigheter enligt kartan ovan.

Detta ska göras

Ombyggnationen innebär en breddning av utrymmet för gående och cyklister, utmålad separering av fotgängare och cyklister och riktningsseparering för cyklister.

Belysningen förbättras och förtätas längs sträckan för att öka tryggheten och tillgängligheten. Flera delar av sträckan får även utökade grönytor med planteringar för att underlätta dagvattenhantering och försköna trafikrummet. Därutöver förbättras VA-infrastrukturen genom att gamla brunnar och ledningar byts ut mot nya för att förlänga livslängden.

Visa omtänksamhet

Följ skyltade anvisningar och var rädd om våra utförare. Sänk farten när du kör förbi ett vägarbete. Välj om möjligt annan väg.

Läs mer om projektet under driftinformation.

Telefontid Trafik och planering

NULL

Kontakta Trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering