Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2021-01-13, kl 07:00

Samrådsmöte om planprogram i Sollebrunn

Torsdagen den 21 januari kl. 18 är det digitalt samrådsmöte om planprogrammet i Sollebrunn. Du deltar genom att följa instruktionerna nedan.

Sedan den 14 december är planprogrammet för Sollebrunn ute på samråd. Fram till den 14 februari kan man skicka in synpunkter på programmet till samhallsbyggnad@alingsas.se.

Den som vill få mer information om planprogrammet är välkommen på ett digitalt samrådsmöte. Detta sker torsdagen den 21 januari kl. 18.

Agenda för mötet

 • Tekniska instruktioner för mötet.
 • Inledning av Daniel Filipsson.
 • Presentation av deltagare från kommunen.
 • Vad är ett planprogram och hur fungerar ett samråd?
 • Genomgång av samrådsförslaget.
 • Frågestund.

Delta i mötet

 1. Från kl. 17.30 kan du ansluta till mötet genom att klicka på den här länken alternativt kopiera länken och klistra in den i din webbläsare. Kontrollera gärna så att din högtalare och mikrofon fungerar innan du ansluter.
 2. Välj hur du vill ansluta. Har du inte använt Teams tidigare väljer du alternativet i mitten, att fortsätta i webbläsaren.
 3. Skriv ditt namn i rutan för det. Stäng också av din kamera och din mikrofon då dessa endast används om du ska synas eller höras för de andra deltagarna. Du kommer att höra vad som sägs även om du har stängt av dessa funktioner. Klicka sedan på Anslut nu.
 4. Vänta på att mötesarrangören ska släppa in dig i mötet.
 5. Om du ska säga något under mötet som de övriga deltagarna ska höra måste du komma ihåg att sätta på din mikrofon medan du pratar. Begär först ordet genom att trycka på handen – då ser mötesarrangören att du vill säga något. Kom ihåg att klicka ner handen efter att du fått ordet.

 6. Vill du mejla in frågor i förväg till mötet gör du det till lovisa.grahn@alingsas.se. Dessa frågor kommer att tas upp under frågestunden.
 7. Behöver du teknisk support för att ansluta till mötet kan du ringa 0322 – 61 60 66 från kl. 17.30 på mötesdagen.

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten