Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2020-11-20, kl 06:03

Gläds åt ökat antal arbetsställen

Alingsås kommun har ökat med hela 23 procent i antal arbetsställen. Det visar statistik för 2010-talet från Statistiska centralbyrån (SCB).

— Glädjande att siffrorna understryker min känsla av att näringslivet i kommunen utvecklas kontinuerligt, säger Christoffer Zevin, näringslivsstrateg i Alingsås kommun.

Antal arbetstställen är en viktig siffra för att mäta hur näringslivet frodas i kommunen. På ett sätt viktigare än antalet företag i kommunen, då en del undersökningar endast fångar upp var företagens huvudkontor ligger.

— Företag kan ha sitt huvudsätet utanför Alingsås, men ändå ha många arbetsställen i vår kommun och därmed skapa flera arbetstillfällen åt våra invånare. Att studera arbetsställenas utveckling ger en mer rättvis bild av den verkliga verksamhet som bedrivs i kommunen, säger Christoffer Zevin.

2010 hade Alingsås kommun enligt SCB 4143 arbetsställen. Samma siffra för 2019 är 5108, vilket betyder en ökning med 965 stycken eller 23 procent. Samtidigt har antalet sysselsatta personer i kommunen ökat med nästan 19 procent mellan 2010 och 2018. 

— Det är jätteroliga siffror så klart. Kommunen ökar i antalet invånare och bostäder och då är det viktigt att även sysselsättningen finns här hos oss, på nära håll för invånarna, säger Christoffer Zevin.

En klar majoritet av arbetskraften i Alingsås bor också inom kommunen. Drygt 27 procent av den totala arbetskraften pendlar in, vilket – om man räknar antal personer – är betydligt färre än vad som pendlar ut från Alingsås för att arbeta.

— När vi ligger nära en storstad som Göteborg är det helt naturligt att många pendlar dit för att arbeta, så det är en väntat siffra, menar Christoffer Zevin.

Däremot visar SCB:s kartläggning att antalet enskilda näringsidkare har minskat på senare år.

— Det kan absolut vara så att vi har en trend att vända där för att få fler att våga satsa som enskilda näringsidkare, säger Christoffer Zevin, som sammanfattar statistikunderlaget i positiva ordalag.

— Sammantaget visar Alingsås kommun upp en fin tillväxt de senaste tio åren. Det bådar gott inför framtiden, och från kommunens håll ser vi fram emot att fortsätta samverka med näringslivet för att vi ska utvecklas tillsammans. 

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten