Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2020-09-15, kl 07:00

Tusentals nya arbetstillfällen kan skapas i Alingsås

Person som står inomhus och svetsar.

Under de kommande 15 åren är målet att 3 700 helt nya jobb ska skapas i Alingsås. Det enligt en analys som Business Region Göteborg varit med och tagit fram. För att siffrorna ska bli verklighet så arbetar nu Alingsås kommun för att skapa ett näringslivsstrategiskt program.

Enligt Business Region Göteborg, BRG, som jobbar med näringslivsutveckling för regionens kommuner, finns förutsättningar för att skapa flera tusen nya jobb i Alingsås kommun fram till år 2035. Det är kommunens unika förutsättningar som är bakgrunden till förhoppningarna.

”Ovanligt bra förutsättningar”

Bland annat pekas infrastrukturen ut som en stor möjlighet både vad gäller nyetableringar, besöksnäring och inflyttningar. E20, järnvägen, närheten till Landvetter och storstadsregionen Göteborg ses som vinstlotter, vilka måste förvaltas väl.

— Jag skulle vilja påstå att vi har ovanligt bra förutsättningar, inte minst när det gäller vår infrastruktur. Samtidigt så står vi inför utmaningar – parkeringsfrågan är en sådan som många har åsikter kring och där är det viktigt att vi är lyhörda, säger infrastrukturstrateg Markus Thunberg.

Utbildningar inom bristyrken

— En annan del som vi tittar närmare på för att stärka kommunen näringslivsstrategiskt är kompetensförsörjningen – hur vi kan matcha våra utbildningar med företagens behov. Redan nu erbjuder exempelvis Campus Alingsås utbildningar i bristyrken, så som programmerare. Något som varit mycket uppskattat både bland de som studerar och inom näringslivet, berättar Anneli Schwartz som är chef för kultur- och utbildningsförvaltningen.

Sex strategier som bryts ner

I programmet utmärker sig sex olika områden, så kallade strategier, för vilka en mängd olika insatser, aktiviteter och handlingsplaner diskuteras. Under hösten ska dessa bollas med näringslivets representanter.

De sex strategierna är:

  • företagsklimat
  • attraktionskraft
  • kompetensförsörjning
  • markberedskap och fysisk planering
  • infrastruktur och tillgänglighet
  • innovationskraft

”Trumf på hand”

— Alla punkter är naturligtvis viktiga och bildar en framgångsrik helhet. Alingsås har trumf på hand med sitt strategiskt viktiga läge – nu gäller det att vi fortsätter arbeta för en hållbar fysisk planering. När det gäller exempelvis företagsetableringar är det jätteviktigt att det finns möjlighet att bygga och växa, konstaterar samhällsbyggnadschef Fredrik Linusson.

En fråga för hela kommunen

Den rådande pandemin har inneburit en del utmaningar för arbetet med det näringslivsstrategiska programmet. De workshops och dialogträffar som var planerade att genomföras med näringslivet under årets första del har skjutits framåt, och istället har kommunen arbetat med frågorna internt, över förvaltningsgränserna. 

— Pandemin satte käppar i hjulet för vår ursprungliga plan. Men nu under hösten är planen att diskutera frågorna i näringslivsrådet och i vårt näringslivsforum, dit alla företagare är varmt välkomna, säger kommunens näringslivsstrateg Christoffer Zevin.

— Kommunen kan inte på egen hand skapa 3 700 nya jobb, utan det är tillsammans med företagen och kommuninvånarna. Det här är en fråga för hela kommunen, som i förlängningen påverkar hela samhället, konstaterar Zevin.

De 3 700 jobben i Alingsås kommun är en delmängd av det regionala målet i Göteborgsregionen, om 120 000 nya jobb.

Flera personer sitter runt ett bord och arbetar.
Kommunens medarbetare arbetar med det näringslivsstrategiska programmet.

Alingsås kommun