Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2020-08-21, kl 11:12

Besök Stora Torstö på LONA-dagen

Den 29 augusti blir det stor visning på Stora Torstö. Ön har de senaste åren genomgått en restaurering som ett projekt i naturvårdssatsningen LONA.

— Känns jättekul att få visa upp resultatet, säger Jenny Leonardsson, kommunekolog i Alingsås kommun.

LONA är en stor nationell satsning på att få ökat lokalt initiativtagande i arbetet med naturvård. De senaste fyra åren har den lokala markägarföreningen Bevara Torstö Natur- och kulturvärden – med viss hjälp av LONA-bidrag och med stöttning av Alingsås kommun – arbetat med ett projekt på Stora Torstö. Där finns naturvärden kopplade till inägomarken med ängsmark, stenmurar, brynmiljöer och kantzoner samt grova ädellövträd samt hällmarkstallskogen med gamla grova träd. Här finns också kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Jordbruket lades ner 1978 men ön betades fram till cirka 2005. Markägarna har gjort vissa röjningsinsatser men de gamla åkrarna höll delvis på att växa igen innan projektet startade. 

— Syftet med projektet har varit att restaurera inägomarken så att dess natur- och kulturvärden bevaras och förstärks. En stor mängd träd och sly har tagits ner och marken har börjat slåttras igen, berättar Jenny Leonardsson.

I slutet av augusti firas LONA-dagarna och här i Alingsås finns möjlighet att besöka Stora Torstö och ta del av naturen. Den 29 augusti kl. 12-17 är ön öppen för besökare som kan ta sig dit med antingen egen båt eller med ångbåten Herbert.

— Markägarföreningen har hyrt Herbert som kommer att köra turer från Alingsås och Sjöviksgården. Det kommer även finnas möjlighet att åka med Torstöbåten från Simmenäs och Sjöviks småbåtshamn. Och väl ute på ön bjuds det på fika så långt lagret räcker, säger Jenny Leonardsson.

De som vill åka med Herbert måste förboka sin plats. Även en tur med Torstöbåten får gärna anmälas, även om det också går att dyka upp på plats. Anmäler för man genom att ringa Oscar Johansson på telefonnumret nedan.

Nedan ser du vilka tider som gäller.

Herbert
12.00 Alingsås-Torstö 
13.00 Sjöviksgården-Torstö
14.00 Sjöviksgården-Torstö
15.30 Torstö-Sjöviksgården
16.30 Torstö-Sjöviksgården
17.00 Torstö-Alingsås

Torstöbåten
12.00 Sjöviks båtbrygga
12.15 Simmenäs båtbrygga
14.00 Sjöviks båtbrygga
14.15 Simmenäs båtbrygga

Boka din plats på båten
Oscar Johansson, 070 – 226 62 72.

Mer information
Jenny Leonardsson, kommunekolog, 0322 – 61 60 61.
Oscar Johansson, Bevara Torstö Natur- och kulturvärden, 070 – 226 62 72.

Alingsås kommun