Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publicerad 2020-06-16, kl 10:45

Ny mötesplats bjuder in till Hemester

Som ett led av Alingsås Hemesterkoncept presenterar nu kommunen nya åtgärder för sommaren 2020. I ett ärende behandlat av Samhällsbyggnadsnämnden kommer delar av stadskärnan i sommar att förvandlas till en oas för härlig avkoppling och umgänge, om än på lagom avstånd.

I år när många troligtvis tillbringar sin ledighet på hemmaplan satsar nu Alingsås kommun på att skapa platser för att kunna umgås utifrån rådande läge. I slutet på juni och fram till mitten på augusti kommer det att finnas möjlighet för besökare och kommuninvånare att slå sig ner på temporära möbler som ställs fram på Norra Strömgatan mellan Stora och Lilla torget samt delar av Stora torget.

Andra städer har tidigare gjort liknande satsningar under sommarperioden där trafikerade gator tillfälligt har stängts av, utifrån ett turism- och näringslivsperspektiv för att öka besöksnäringen, och nu testas det även i Alingsås som en del av Hemesterkonceptet. Då man enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån vill få folk att vistas utomhus har kommunen samordnat ett antal åtgärder för att öka attraktiviteten och skapa tillfälliga vistelseytor. Det kommer att ställas ut sittmöbler, planteringar, bord med mera för att exempelvis kunna ta med fika och mat från stadens olika caféer och restauranger.

– Valet av plats kring torgen utgår en del från att läget längs ån redan idag är ett ställe där många väljer att sitta på trapporna för att umgås i solen och är därför från början en naturlig mötesplats för alingsåsarna. Möbleringen anpassas för att ta hänsyn till att hålla avstånd i den coronapandemi vi är i, säger Markus Thunberg, projektledare på exploateringsenheten.

Satsningen innebär att Norra Strömgatan under denna period stängs av för fordonstrafik på sträckan Färgaregatan – Stora torgets västra sida. Västtrafik trafikerar heller inte sträckan i och med att skolorna har sommarlov. Gatan kommer däremot att vara tillgänglig för Räddningstjänsten och viktiga transporter. Ett mindre antal parkeringsplatser påverkas av den tillfälliga avstängningen då ytan kommer att användas till en del av möbleringen, men där åtgärder för tillfälliga platser kan vidtas vid behov. Utöver detta kommer inte den minskade tillgängligheten till att köra igenom den mest centrala delen att påverka stadskärnan som målpunkt i någon större utsträckning.

– Det är fint att vi får möjlighet att förstärka en redan attraktiv plats, både för våra kommuninvånare och för de som kanske söker sig hit för ett besök för första gången. Nu får vi testa och utvärdera effekterna av detta och fundera på hur platsen och våra torg kan användas i framtiden, säger Maria Standar, kommundirektör.

På platsen kommer även en utökad turistinformation att finnas, enklare försäljning som kompletterar nuvarande utbud samt möjlighet för organisationer och föreningar att kunna nyttja platsen för enklare evenemang och liknande.

Kontakt

Markus Thunberg, projektledare exploateringsenheten. markus.thunberg@alingsas.se, 0322- 61 62 44

Alingsås kommun