Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Publicerad 2020-04-28, kl 12:04

Återbrukstältet tillfälligt stängt

På återvinningscentralen i Bälinge finns Återbrukstältet där besökare kan lämna saker de inte längre vill ha men som bedöms för fina för att kasseras. Men nu stängs tältet en tid på grund av coronakrisen.  

Kommunen samarbetar med PMU Vinden, Myrorna och Björkå Emmaus som alla kommer och hämtar de begagnade sakerna och tar dem till nya ägare. Men även den här processen påverkas av coronakrisen. Kundflödet till second hand-butikerna har minskat drastiskt och kommunens samarbetspartners har precis som många andra företag varit tvungna att permittera personal. Det betyder i förlängningen att Återbrukstältet i Bälinge inte kan tömmas med någon större frekvens.  

– Det ses som en tillfällig paus men det är givetvis svårt att veta hur länge det här ska hålla i sig, säger kommunens kretsloppschef John Eriksson, som berättar att Återbrukstältet nu är stängt.  

– Vi kan tyvärr inte ta emot mer saker i nuläget vilket är tråkigt eftersom vi är inne i den period på året när människor vårstädar och skänker som mest. Men vi följer utvecklingen och så snart vi har möjlighet öppnar vi återigen för att kunna ta emot fina begagnade saker. Det är en väldigt bra service så den vill vi absolut fortsätta med när den här situationen är över. 

John Eriksson

NULL

Avdelningschef, Kretsloppsavdelningen