Utbildning och barnomsorg

2015-11-23

Reglerna finns översatta till engelska, arabiska, tigrinja, farsi/perskiska och somaliska

2015-11-06

Beslut i frågan om GA:s nedläggning och högstadiernas framtid flyttas från 24/11 till 1/12.

2015-10-29

I oktober 2015 kom Folkhälsomyndigheten ( som nu innefattar smittskyddsinstitutet) med följande expertutlåtande angående risk att flyktingar för med sig smitta till vår kommun.

2015-10-28

KomTek och elever från Teknikcollege gjorde minificklamporpå höstlovet. 

 

2015-10-26

Måndagen den 26 oktober, samlades Alingsås kommuns närmare 1300 pedagoger inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, för en gemensam utvecklingsdag.

2015-10-26

En utredning pågår som ska ta fram förslag till ny organisation för förskolor och grundskolor i centrala Alingsås. Det förslag som nu tas fram, går ut på att samla eleverna till färre skolenheter.

2015-10-22

Efter torsdagens tragiska skoldåd står Alingsås kommun med grannkommunen Trollhättan i tankar och i djup sorg.

2015-09-24

Alingsås kommun står upp för barnen – bokstavligt talat.
Två av kommunens skolor deltar med start denna vecka i ett världsunikt pilotprojekt.

2015-09-04

Alströmergymnasiets medvetna strategi att få in fler tjejer på teknikprogrammet har gett resultat.

2015-09-03

Årets drogvaneundersökning visar att Alingsås högstadieungdomar röker och dricker allt mindre.
– Det ser väldigt bra ut, säger drogförebyggare Håkan Fransson.

2015-08-28

Sista anmälningsdag för hösten 2015 har passerat. Datum för våren är 17/1 och 13/3.

2015-08-21

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan prövas på kursen.

2012-12-07

Att välja gymnasieskola är ett viktigt val och för att göra ett val måste man veta vad det är man väljer.