Utbildning och barnomsorg

2014-11-26
Under vecka 48 så satsas det extra på miljömärkta och närproducerade varor i kommunens förskolor och skolor.
2014-11-25
Vi är den kommun som klättrat mest i regionen i en ny skoljämförelse.
Text Barnkonventionen 25 år
2014-11-20
Den 20 november fyller FN:s Barnkonvention 25 år.
2014-11-17
Hundratals elever i Alingsås kommun ska under några månader gå skrivarskola.
2014-11-03
Skolor i centrum som idag har elever från förskoleklass till skolår 5, kommer från augusti 2015 att utökas med skolår 6.
2014-09-30
Ansökan är nu öppen för kurser inom vård- och omsorg som startar i januari. Sista ansökningsdag 24 november.
2014-09-29
I ett helt nytt och Sverigeunikt projekt satsar Alingsås kommun extra på de ungas läsning och läsförståelse.
2014-09-18
KomTeks teknikkurser i samarbete med Kulturskolan är i gång.
2014-09-09
Beskedet har kommit om vilka vi får ge på plats i Alingsås - Grundlärare åk 4-6 (start HT-15) och Förskollärare (start VT-16).
2014-08-28
Vuxnas lärande erbjuder studie- och yrkesvägledning kvällstid för alla kommuninvånare.
2014-08-27
Det är femton lärare som i år skapar ljusinstallationer till Lights in Alingsås i oktober tillsammans med sina klasser.
2014-06-17
Miljöskyddskontoret har kontrollerat hur mat till matallergiska eller överkänsliga barn hanteras i Alingsås.
2014-04-16
En lärande organisation - Perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling. Lust att lära.