Utbildning och barnomsorg

2016-09-29
Nästa vecka är det dags för Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. Du hittar oss i monter F03:09
2016-09-28
Elever och lärare på Alströmergymnasiet har även i år, för sextonde gången i ordningen, deltagit i ett elevutbyte med Theodor-Storm-Gymnasiet i tyska Husum.
2016-09-28
Igår försökte en man locka med sig två elever från Stadsskogenskolans skolgård till sin bil, genom att bjuda på godis. Vi ser allvarligt på händelsen, som har polisanmälts. Händelsen avlöpte dock väl, då eleverna agerade klarsynt och kontaktade skolans personal omgående.
2016-09-26
Alingsås kommuns nya elevportal Arena är en av sex nominerade till årets e-förvaltningspris, eDiamond Award.
2016-09-21
Allt färre gymnasieelever i Alingsås röker och snusar. Årets drogvaneundersökning visar att den positiva trenden fortsätter.
2016-09-08
Kom Loss-mässan är en mässa för tillgänglighet, hälsa och delaktighet för alla. Emma och Sindi inviger mässan 2016, genom att klippa bandet.
2016-08-19
Under sommaren har Securitas sett över och skyltat om Alströmergymnasiets parkeringar och kommer börja med parkeringsövervakning
2016-08-16
Information kring inloggning till Vklas
2016-08-10
Utbildningsnämndens mål för att stärka ungas delaktighet i demokratifrågor ska nås genom en samsyn mellan personal och folkvalda. Därför möts politiker och lärare idag, onsdag, för en eftermiddag tillsammans. - Det är lärarna som möter unga mest och därför är det viktigt att vi har en pågående dialog med dem, menar utbildningsnämndens ordförande Ulf Carmesund (S).
2016-08-02
Varmt välkomna alla nya och "gamla" elever till upprop och skolstart av läsåret 16/17
2016-07-07
Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", som är en utmärkelse för skolor som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling.
2016-06-28
Under några veckor har KomTek erbjudit barn och unga att testa på teknik och golf.
2016-06-20
Nytt datum för lovdagen i maj 2017