Om förskolan

Vem kan gå i förskola?

Förskolan i Alingsås erbjuder barnomsorg till barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Arbetslösa och föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Förskolans uppdrag

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan i en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. I samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet skall förskolan avrunda barnens förskoleperiod. Innebörden av förskolans uppdrag kan sammanfattas som att innehållet i förskolan skall leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de skall utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Förskolan har en egen läroplan som också är vägledande för familjedaghem och öppen förskola, för vilka det också finns särskilda allmänna råd.

Frågor besvaras av barn- och ungdomskontoret:

Telefonnummer: 0322 - 61 66 94 eller 0322 - 61 63 57.