Trafik och infrastruktur

2016-08-10
Nu byggs en ny rondell vid korsningen Stadsskogsgatan-Skaverydsvägen. Arbetetet har startat och beräknas vara färdigställt 14 oktober. Under den perioden kan mindre störningar i trafiken förekomma.
Joakim Järrebring (S) och Daniel Filipsson (M) skakar hand.
2016-04-20
Efter flera års utredning kring utbyggnaden av E20 och exploateringen av A+-området, råder nu full politisk enighet i frågan. Vid ett extrainsatt möte tog kommunstyrelsen i måndags ett enhälligt beslut.
Karta
2016-04-11
Nu fortsätter arbetet med att anpassa gatumiljön i stadskärnan. I nästa vecka påbörjas sista etappen av ombyggnaden av Östra Ringgatan. Vi är medvetna om att dessa gatuarbeten påverkar din trafikvardag och gör vårt bästa att underlätta framkomligheten under byggperioden.
2015-11-17
Förra veckan installerades kommunens första snabbladdare för elbilar. Du hittar den utanför Alingsås Energis kontor på Södra Strömgatan 6.