Trafik och infrastruktur

2014-12-12
Västtrafik kommer att kunna erbjuda start av Seniorkort 65+ i Alingsås den 1 mars 2015.
2014-12-10
Nu börjar vi lägga ut kommunens detaljplaner även i 3D!
Järnvägsgatan
2014-12-09
Under vintern hjälps tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister åt.
2014-11-26
Allt fler kommuninvånare använder sig av e-tjänsten FixaMinGata, vilken varit i drift under 18 månader