Trafik och infrastruktur

2015-02-18
Nu kan alingsåsarna själva få en bild av hur förorenad luften egentligen är längs en av Alingsås mest trafikerade centrumgator. Resultatet publiceras dagligen på nätet.
Pendlarbil
2015-01-28
Alingsåsare som pendlar till Göteborg via Gråbovägen får räkna med begränsad framkomlighet när delar av sträckan nu byggs om.
2014-12-12
Västtrafik kommer att kunna erbjuda start av Seniorkort 65+ i Alingsås den 1 mars 2015.
2014-12-10
Nu börjar vi lägga ut kommunens detaljplaner även i 3D!
2014-12-09
Under vintern hjälps tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister åt.
2014-02-18
Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.
2012-09-25
Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
2011-09-15
Cykel- och promenadvägarna i Alingsås går också ofta genom vackra parker och miljöer. På köpet får du frisk luft och motion.
2010-02-02
Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.