Trafik och infrastruktur

2015-05-08
Vi kommer inom kort att påbörja en byggnation av gång- och cykelbana samt ledstråk på Östra Ringgatan.
2015-03-18
Från och med juni månad kommer stadstrafikens bussar i Alingsås kommun ersättas med miljövänliga hybridbussar.
2015-03-02
Från och med den 16 mars och tillsvidare gäller parkering- och stoppförbud vardagar kl. 7-18 på Rosenvägen fram till Kullingsbergskolan.
2015-01-28
Alingsåsare som pendlar till Göteborg via Gråbovägen får räkna med begränsad framkomlighet när delar av sträckan nu byggs om.
2014-02-18
Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.
2012-09-25
Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
2011-09-15
Cykel- och promenadvägarna i Alingsås går också ofta genom vackra parker och miljöer. På köpet får du frisk luft och motion.
2010-02-02
Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.