Trafik och infrastruktur

2015-07-17
Blankett för anmälan om provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd
Buss med röd matta
2015-06-30
Busshållplatsen vid ändhållplatsen uppe vid Kvarnberget är nu åter i funktion.
Östra Ringgatan
2015-05-08
Gång- och cykelbanan är främst efterfrågad av skolbarnen för att de på ett trafiksäkrare sätt kan ta sig till och från skolan.
2015-03-18
Från och med juni månad kommer stadstrafikens bussar i Alingsås kommun ersättas med miljövänliga hybridbussar.
2014-02-18
Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.
2012-09-25
Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
2011-09-15
Cykel- och promenadvägarna i Alingsås går också ofta genom vackra parker och miljöer. På köpet får du frisk luft och motion.
2010-02-02
Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.