Trafik och infrastruktur

Sopåkare hämtar avfall.
2014-04-03
Våra sopbilar ska mäta hur bra täckning de olika mobiloperatörerna har. Via en karta ska du sedan kunna ta del av resultatet.
Korsningen kvarteret Fodret
2014-03-04
Nu är arbetet med ombyggnationen av korsningen Kungälvsvägen-Noltorpsgatan-Kungegårdsgatan till cirkulationsplats i full gång.
Gång- och cykelväg i vårskrud
2014-02-28
Tekniska förvaltningen går ut med en enkät där du som kommuninvånare får tycka till om deras olika verksamheter.
2014-02-18
Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.
2014-01-21
Fem förslag med olika nivåer – allt från en enklare gång- och cykelbro till en längre tunnel.
2011-09-15
Cykel- och promenadvägarna i Alingsås går också ofta genom vackra parker och miljöer. På köpet får du frisk luft och motion.