Trafik och infrastruktur

2016-11-24
Från och med 1 december 2016 kan den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning resa kollektivt billigare.
2016-10-31
Från och med 11 december får Hemsjö och Ingared helgtrafik.
2016-10-17
Fram till början av december kommer Trafikverket att genomföra banarbete på sträckan Alingsås–Göteborg. Under denna period körs färre avgångar med Västtågen på sträckan.