Trafik och infrastruktur

2015-09-16
Idag startar den Europeiska trafikantveckan! Veckan, som pågår 16–22 september, ska motivera till att cykla, gå och använda kollektivtrafik, som alternativ till bilen.
Östra Ringgatan
2015-05-08
Gång- och cykelbanan är främst efterfrågad av skolbarnen för att de på ett trafiksäkrare sätt kan ta sig till och från skolan.
2015-03-18
Från och med juni månad kommer stadstrafikens bussar i Alingsås kommun ersättas med miljövänliga hybridbussar.
2012-06-27
Väg E20, delen Kristineholm–Bälinge ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar.