Trafik och infrastruktur

Buss med röd matta
2015-06-30
Busshållplatsen vid ändhållplatsen uppe vid Kvarnberget är nu åter i funktion.
Östra Ringgatan
2015-05-08
Gång- och cykelbanan är främst efterfrågad av skolbarnen för att de på ett trafiksäkrare sätt kan ta sig till och från skolan.
2015-03-18
Från och med juni månad kommer stadstrafikens bussar i Alingsås kommun ersättas med miljövänliga hybridbussar.