Gifta sig, borgerlig vigsel, begravning

Alingsås kommun förrättar borgerlig vigsel och borgerlig begravning.

Uppdraget som vigsel- eller begravningsförrättare är ett förtroendeuppdrag.

Vigselförrättare utses av Länsstyrelsen efter förslag från fullmäktige.

Begravningsförrättare utses av kommunfullmäktige.