Utveckling och samverkan

Inom vård och äldreomsorgsförvaltningen pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom olika områden. De statliga medel som regeringen avsatt för äldreomsorg de senaste åren har möjliggjort genomförandet av ett flertal olika projekt och utvecklingsinsatser. Under 2009 genomfördes även ett projekt finansierat av EU-medel, Internationalisera Nära.

Dagligen pågår samverkan med olika organisationer och aktörer. Ett exempel på detta är den kommunala utbildningsenhet inom hemsjukvård, KUVO, som startats upp i samarbete med Högskolan i Borås.