Föreningsbidrag

Föreningar som har lokal anknytning till Alingsås kommun kan söka bidrag hos vård och äldreomsorgsnämnden. Som villkor gäller att föreningens verksamhet har en nära anknytning till frågor som direkt berör nämndens målgrupper och att föreningen har en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i nämndens regi.

Ansökan om föreningsbidrag ska vara nämnden tillhanda senast den 1 april varje år.

Läs mer på sidan om föreningsbidrag från vård och äldreomsorgsförvaltningen under "Uppleva, göra".

Du kan även kontakta vård och äldreomsorgsförvaltningen via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00