Omsorg och hjälp

Ansikte - person som ler
2016-03-16
Under 2016 blir valfrihet i daglig verksamhet och ledsagarservice för alingsåsarna en verklighet.
2016-03-09
Besökare till Stöd- och försörjningsenheten och Vuxenenheten hade möjlighet att delta i en brukarundersökning i oktober 2015. 71 personer valde att delta och resultatet är övervägande positivt.