Omsorg och hjälp

Stenar på sand - stenarna formar ett hjärta
2015-11-19

Välkommen till höstens sista informationsmöte om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) den 7 december.

pengar i portmonnä
2015-10-06

På grund av låg ränta och avkastning finns inte utrymme för utdelning.

barn
2015-08-10

Trycket för att ta emot ensamkommande barn är högt.

Därför tidigareläggs starten för Alingsås kommuns planerade nya boende med två månader – och öppnas redan nu i