Omsorg och hjälp

Ansikte - person som ler
2015-06-15
Snart är valfrihet i daglig verksamhet och ledsagarservice för alingsåsarna en verklighet.
Många människor som står tillsammans och ler
2015-06-03
Brukarundersökningen visar att deltagarna blir väl bemötta, känner att jobbet är viktigt för dem och är helt nöjda med sin dagliga verksamhet.
2015-04-14
Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås. En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp.
2015-02-23
Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att låta MedPro Clinic öppna vårdcentral i Noltorp. Planerad driftstart är i juni 2015.
2015-02-04
Välkommen till höstens informationsmöten om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
2014-08-27
Du behövs! Vi söker dig som har plats i ditt hjärta för en barnfamilj som behöver en extra hand. Kan du ge 2–4 timmar per vecka av din tid under en begränsad period?
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.