Omsorg och hjälp

2015-04-14
Nu intensifieras arbetet mot drog- och beroendeproblem i Alingsås. En enkät är ute, handläggarresurser har tillsatts och ett team av förebyggare byggs upp.
2015-02-23
Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att låta MedPro Clinic öppna vårdcentral i Noltorp. Planerad driftstart är i juni 2015.
vuxenhänder som håller barnhänder
2014-08-27
Kurs för frivilliga familjekontakter startar i oktober 2014.
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.