Omsorg och hjälp

Personer som sitter runt ett bord och lyssnar
2016-02-03

För dig som är anhörig och stödjer någon närstående – välkommen till temakväll 10 februari kl 18–20

Personalen som ingår i hemgångsteamet.
2016-02-02

Nu har kommunen ett hemgångsteam i sin verksamhet. Teamet ska ge extra stöd till den enskilde i hemmet efter en sjukhusvistelse. Tjänsten som erbjuds kallas för Förstärkt hemgång.

man som skriver och funderar
2016-01-13

Har du som många andra kommit underfund med att du kanske dricker för mycket? 

2016-01-04

Välkommen till ett av vårens informationsmöten om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).