Bygga, bo och miljö

2015-07-25
Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra.
2015-07-17
Tillstånd för brandfarlig vara kan krävas i vissa fall
2015-07-17
Blanketter för anmälningar och ansökningar inom avloppsområdet.
2015-07-17
Blankett för ansökan om tillstånd för installation av förmultningstoalett.
2015-07-17
Blankett för ansökan om undantag från renhållningsordningens bestämmelser.
2015-07-17
Blankett för anmälan om kompostering av latrin.
2015-07-17
Blankett för anmälan om eget omhändertagande av slam.
2015-07-10
Kommunens park- och naturavdelning har gjort en broschyr med en karta som kan guida dig på en parkvandring i Alingsås stad.
2015-07-08
Kryddblandningar misstänks innehålla salmonella. Titta hemma om du har någon av dessa kryddor.
2015-07-08
Telefonsförsäljare ringer runt till villaägare i Alingsås och vill sälja radonmätningar. Miljöskyddskontoret tipsar om vad du behöver tänka på.
2015-07-03
Årets tema för sommarblommorna är mångfald i alla dess former. Mångfald i färger, former och ursprung.
2015-06-29
Alingsås fortsätter att växa
2015-06-26
Förslaget innebär att ett förtydligande görs så att även vanliga bostäder tillåts där gällande detaljplan anger äldreboende.
2015-06-26
Invasiva arter kan få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Läs mer här...
2015-06-23
Här får du information och exempelritningar som visar vad din bygglovsansökan behöver innehålla.
2015-05-25
I år är det elever från Alströmergymnasiet som bestämmer hur den traditionsenliga gästplanteringen i stadsparken Plantaget i Alingsås ser ut.
2015-05-08
Alingsås kommun drar nu igång ett försök på att återbruka och återvinna textil från invånarna - textil som annars kanske blivit sopor helt i onödan.
2015-04-28
Förslag till ändring av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Färgaregatan 9
2015-04-27
Vi frågade noltorpsborna, föreningar, fastighetsägare och verksamheter i stadsdelen. Nu har era förslag och tankar blivit vår vision. I höst tar politikerna beslut om förslaget.
2015-04-08
Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.
2015-04-07
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2015-03-30
Kommunens energi- och klimatrådgivare hoppas att energimyndighetens lampapp kan få många alingsåsare att tända. På ett miljösmart sätt.
2015-03-24
Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.