Bygga, bo och miljö

Alingsås stadskärna uppifrån
2016-02-05

Det är en positivt ökande trend när det gäller byggande i Alingsås kommun. Under 2015 ökade antalet bygglovs- och anmälningsärenden med ca 20 %.

2016-02-01

Förhöjda halter av bly och zink har påträffats i vattendrag 100 meter från den nedlagda Lyckedeponin i Västra Bodarna.

Mätdosor för radon
2016-01-27

Telefonsförsäljare ringer runt till villaägare i Alingsås och vill sälja radonmätningar. Miljöskyddskontoret tipsar om vad du behöver tänka på.

2016-01-04

Detaljplan för bevarande samt om- och nybyggnad av bostäder inom Friluftsskolans tomt i Västra Bodarna.

2015-12-22

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan

2015-12-18

Ändring av detaljplan för Alingsås, Fastighetsindelning vid Västra Långgatan 14-34

2015-12-18

Nu får Hagastråket - som går mellan Ica och Hagagården - ny belysning.

2015-12-07

Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra.

2015-10-26

Här kan du läsa om insamlingsrundorna för farligt avfall, 2016.

2015-10-16

I anslutning till lekplatsen i Nolhaga, på andra sidan Klämmastigen, kommer det att uppföras en större samlingsyta.

2015-09-30

Samrådstiden är förlängd till och med 2016-03-01. Fram till dess finns möjligheten för berörda att lämna synpunkter. Läs mer här...

2015-09-25

Du har en idé - att bygga något nytt. Idén kan komma från dig som fastighetsägare eller kommunen. Läs mer här om hur planprocessen går till...

2015-09-16

Kunskapen hos Passivhuscentrum Västra Götaland behöver spridas över hela landet. Det menade Maria Wetterstrand (MP), ordförande i regeringens miljömålsråd.

2015-08-27

Nu har alla villaägare i Alingsås erbjudits att avfallssortera utanför dörren.

2015-08-13

Ändring av detaljplan för Alingsås, industri m.m. vid Maskingatan 6.

2015-08-12

Tips om hur man gör när en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder

2015-07-25

Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra.

2015-06-23

Här får du information och exempelritningar som visar vad din bygglovsansökan behöver innehålla.

2015-04-07

Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst.
Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.

2015-04-06

Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.

2015-03-16

Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).

2014-04-15

Gällande plan har ändrats så att om det byggs parhus ska avstyckning kunna ske så att de båda bostäderna får varsin tomt.

2014-02-27

För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.