Bygglov, allmänt

För dig som vill bygga, göra ändringar av byggnader m.m. gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten m.m. genom bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplan eller om du är osäker på om du kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan du söka förhandsbesked. Du behöver då inte utarbeta kostsamma bygglovhandlingar i onödan.

Vill du ha mer detaljerade uppgifter finns information i vänstermenyn. De båda skrifterna "Behöver jag bygglov" och "Information till dig som tänker bygga" kan du också beställa från samhällsbyggnadskontoret.

Ska du bygga utanför detaljplanelagt område finns råd att hämta i samhällsbyggnadsnämndens skrift "Att bygga i landsbygd". Den behandlar val av byggplats och utformning av bebyggelse.

Enklare bygglov kan beviljas av samhällsbyggnadskontoret (enligt delegationsordning). Övriga ärenden fattar politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslut om var fjärde vecka.

Välkommen med dina frågor till samhällsbyggnadskontoret

Receptionen: telefon. 0322-61 62 60
Måndag - torsdag kl 8:00 -16:30 med öppet under lunch
Fredag 8:00-15:00 med öppet under lunch 

Besök: Bygglovsavdelningen har mottagning kl 10.00-12.00. Övrig tid bokas med handläggare, se kontakt, enligt överenskommelse per telefon. Du kan också skicka ett mail så kontaktar vi dig.

Telefon: Handläggare på bygglovsavdelningen nås säkrast på telefon kl 9.00- 12.00. Övrig tid svarar receptionen eller tar emot frågor.