Bygga, bo och miljö

karta
2016-05-02
Planförslaget möjliggör tillbyggnad med torn som överstiger den generellt tillåtna högsta byggnadshöjden 5 meter.
Tillägg nr 1 till plankarta
2016-04-25
Förslaget möjliggör en fastighetsreglering av två olika friytor på ca 470 kvm tillsammans.
plankarta
2016-04-20
Planförslaget möjliggör en ökad uppställning av husvagnar m.m. på ca 2000 kvm ny mark.
2016-04-18
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-04-14
Välkommen till oss på Sveagatan 12, tisdag 10 maj, om du vill hjälpa till att bygga fler bostäder i små eller stora flerfamiljshus i Alingsås. Plan-, bygglov- och exploateringsverksamheterna svarar på dina frågor och OLA NYLANDER Professor Chalmers Arkitektur föreläser.
2016-04-11
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-04-01
Viktig information till dig som har en utekatt.
2016-03-30
Här kan du läsa om insamlingsrundorna för farligt avfall, 2016.
2016-03-30
Nu startar hämtningen av trädgårdsavfall för denna säsong. För dig som har hämtning jämna veckor, så börjar hämtningen vecka 16. För dig som har hämtning ojämna veckor, så börjar hämtningen vecka 17.
2016-03-30
Intresset för stadsodling ökar stort enligt flera av de senaste årens fritidsvaneundersökningar. Som ett led i detta startar nu ett pilotprojekt på Rolfs kulle – där alingsåsare ska kunna leva ut sina odlingsdrömmar.
2016-03-29
Vandra runt i Alingsås och beundra de olika lökplanteringarna. Rösta och vinn! Välj ut den plantering du gillar bäst. Läs mer...
2016-03-29
Vi går nu in i en period när fågelhäckning sätter igång. Flera Alingsåsbor hör av sig till miljöskyddskontoret därför att de störs av fågelskrik.
2016-03-29
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2016-03-17
Nu är våren här och ett säkert tecken på det är att Alingsås stadskärna pyntas med vårdekorationer. Läs mer...
2016-03-14
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-03-04
Ändring av detaljplan för Alingsås, Marknivåer vid Stadsskogens västersluttning
2016-02-23
De inhyrda korna som kommer att släppas ut på bete i Nolhagavikens naturreservat är av raserna Hereford och Aberdeen Angus.
2016-02-05
Det är en positivt ökande trend när det gäller byggande i Alingsås kommun. Under 2015 ökade antalet bygglovs- och anmälningsärenden med ca 30 %.
2016-02-01
Förhöjda halter av bly och zink har påträffats i vattendrag 100 meter från den nedlagda Lyckedeponin i Västra Bodarna.
2016-01-27
Telefonsförsäljare ringer runt till villaägare i Alingsås och vill sälja radonmätningar. Miljöskyddskontoret tipsar om vad du behöver tänka på.
2016-01-04
Detaljplan för bevarande samt om- och nybyggnad av bostäder inom Friluftsskolans tomt i Västra Bodarna.
2015-12-18
Ändring av detaljplan för Alingsås, Fastighetsindelning vid Västra Långgatan 14-34
2015-12-18
Nu får Hagastråket - som går mellan Ica och Hagagården - ny belysning.