Bygga, bo och miljö

CO2mpis
2015-04-22
Energikommissionens Rickard Nordin kom till Alingsås och Passivhuscentrum för att få en djupare förståelse för energieffektivisering i energiomställningen – och en inblick i framtidens gröna byggjobb.
2015-04-09
Avloppsreningsverket i Sollebrunn har fått in avloppsvatten som varit förorenat av kemikalier. Nu uppmanas traktens verksamhetsutövare att se över sina rutiner.
Måsar i ett träd
2015-04-08
Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.
2015-04-07
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2015-03-30
Kommunens energi- och klimatrådgivare hoppas att energimyndighetens lampapp kan få många alingsåsare att tända. På ett miljösmart sätt.
2015-03-26
Nu är våren här och ett säkert tecken är att Alingsås stadskärna pyntas med påskdekorationer. Läs mer och se inspirerande bilder...
2015-03-26
Nu kompletteras den fastighetsnära insamlingen, FNI, med en batteri- och lamplåda. En liten nyhet för mänskligheten kanske, men en stor nyhet för alingsåsaren, menar projektledare Anna Hansson.
2015-03-16
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2015-03-13
Du som har hämtning jämna veckor: Börjar vecka 16. Ojämna veckor: Börjar vecka 17. Läs mer...
2015-03-13
Årets första insamlingsrundor blir den 8 april och den 9 april. Läs turlistan för hela året här...
2015-03-13
Den 1 juni börjar Caroline Hagström som ny förvaltningschef för miljöskyddskontoret i Alingsås kommun.
2015-03-03
Efter tolv år som biträdande stadsarkitekt och 16 år som stadsarkitekt går Ola Ljungman i pension i november. Nu är det klart vem som efterträder.
2015-03-03
Ewy-Lynn var ute och cyklade rejält i vinter. Tack vare det får hon nu ett par splitter nya dubbdäck till sin cykel.
2015-02-16
Från och med i veckan har hela Alingsås tätort möjlighet att ansluta till fastighetsnära insamling.
2015-02-13
Just nu pågår mätningar av luftföroreningar på Västra Ringgatan.
2015-02-06
Park- och naturenheten har byggt en ny brygga vid Tollsjön i Hjortmarka naturreservat.
2014-11-24
Invasiva arter kan få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Läs mer här...
2014-10-23
Här kan din hund kunna röra sig fritt och leka med andra hundar.
2014-10-23
Lekplatsen i Plantaget har fått nytt fallskydd.
2014-05-28
Från första juni har du som bor i Alingsås kommun möjlighet att åka till återvinningscentralen Hultet i Lerum med ditt grovavfall.
2014-04-15
Gällande plan har ändrats så att om det byggs parhus ska avstyckning kunna ske så att de båda bostäderna får varsin tomt.
2014-03-19
Parken är nu klar att användas, med en ny lekplats och en samlingsplats med historisk anknytning.
2014-02-27
För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.