Bygga, bo och miljö

2015-05-12
Ändring av detaljplan för Alingsås Förskolor vid Brunnshusallen 5-7
klädinsamling
2015-05-08
Alingsås kommun drar nu igång ett försök på att återbruka och återvinna textil från invånarna - textil som annars kanske blivit sopor helt i onödan.
2015-05-07
Detaljplan för Alingsås, Förskola vid Borgmästaregatan 6, Kv Braxen
2015-04-28
Förslag till ändring av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Färgaregatan 9
2015-04-27
Vi frågade noltorpsborna, föreningar, fastighetsägare och verksamheter i stadsdelen. Nu har era förslag och tankar blivit vår vision. I höst tar politikerna beslut om förslaget.
2015-04-22
Energikommissionens Rickard Nordin kom till Alingsås och Passivhuscentrum för att få en djupare förståelse för energieffektivisering i energiomställningen – och en inblick i framtidens gröna byggjobb.
2015-04-09
Avloppsreningsverket i Sollebrunn har fått in avloppsvatten som varit förorenat av kemikalier. Nu uppmanas traktens verksamhetsutövare att se över sina rutiner.
2015-04-08
Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.
2015-04-07
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2015-03-30
Kommunens energi- och klimatrådgivare hoppas att energimyndighetens lampapp kan få många alingsåsare att tända. På ett miljösmart sätt.
2015-03-26
Nu är våren här och ett säkert tecken är att Alingsås stadskärna pyntas med påskdekorationer. Läs mer och se inspirerande bilder...
2015-03-26
Nu kompletteras den fastighetsnära insamlingen, FNI, med en batteri- och lamplåda. En liten nyhet för mänskligheten kanske, men en stor nyhet för alingsåsaren, menar projektledare Anna Hansson.
2015-03-24
Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.
2015-03-16
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2015-03-13
Du som har hämtning jämna veckor: Börjar vecka 16. Ojämna veckor: Börjar vecka 17. Läs mer...
2015-03-13
Årets första insamlingsrundor blir den 8 april och den 9 april. Läs turlistan för hela året här...
2015-03-13
Den 1 juni börjar Caroline Hagström som ny förvaltningschef för miljöskyddskontoret i Alingsås kommun.
2015-03-03
Efter tolv år som biträdande stadsarkitekt och 16 år som stadsarkitekt går Ola Ljungman i pension i november. Nu är det klart vem som efterträder.
2015-02-16
Från och med i veckan har hela Alingsås tätort möjlighet att ansluta till fastighetsnära insamling.
2015-02-06
Park- och naturenheten har byggt en ny brygga vid Tollsjön i Hjortmarka naturreservat.
2014-11-24
Invasiva arter kan få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Läs mer här...
2014-10-23
Här kan din hund kunna röra sig fritt och leka med andra hundar.
2014-10-23
Lekplatsen i Plantaget har fått nytt fallskydd.