Bygga, bo och miljö

"Björkgläntan" är denna installations poetiska namn.
2015-03-26
Nu är våren här och ett säkert tecken är att Alingsås stadskärna pyntas med påskdekorationer. Läs mer och se inspirerande bilder...
Batteri-och lamplåda
2015-03-26
Nu kompletteras den fastighetsnära insamlingen, FNI, med en batteri- och lamplåda. En liten nyhet för mänskligheten kanske, men en stor nyhet för alingsåsaren, menar projektledare Anna Hansson.
Loobäckens mynning i Anten
2015-03-16
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2015-03-13
Du som har hämtning jämna veckor: Börjar vecka 16. Ojämna veckor: Börjar vecka 17. Läs mer...
2015-03-13
Årets första insamlingsrundor blir den 8 april och den 9 april. Läs turlistan för hela året här...
2015-03-13
Vi tömmer inga kärl på långfredagen och annandag påsk. Läs mer här hur du ställer ut ditt kärl. Vi vill även berätta att återvinningscentralerna är öppna på påskafton.
2015-03-13
Den 1 juni börjar Caroline Hagström som ny förvaltningschef för miljöskyddskontoret i Alingsås kommun.
2015-03-09
Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen.
2015-03-03
Efter tolv år som biträdande stadsarkitekt och 16 år som stadsarkitekt går Ola Ljungman i pension i november. Nu är det klart vem som efterträder.
2015-03-03
Ewy-Lynn var ute och cyklade rejält i vinter. Tack vare det får hon nu ett par splitter nya dubbdäck till sin cykel.
2015-02-16
Från och med i veckan har hela Alingsås tätort möjlighet att ansluta till fastighetsnära insamling.
2015-02-13
Tillsynsprojekt under 2014 då kommunerna och Kemikalieinspektionen gjorde kontroller i butiker och hos leverantörer.
2015-02-13
Just nu pågår mätningar av luftföroreningar på Västra Ringgatan.
2015-02-06
Park- och naturenheten har byggt en ny brygga vid Tollsjön i Hjortmarka naturreservat.
2015-02-06
Medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB).
2015-02-05
I samband med stormen Egon förstördes delar av tillgänglighetsleden, den har nu reparerarats och försetts med ett handräcke.
2015-01-29
Var rädd om våra vattendrag. Tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du tvättar din bil.
2015-01-15
Under perioden mellan den 19 januari och den 30 april kommer gamla vatten- och avloppsledningar att bytas ut.
2014-11-24
Invasiva arter kan få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Läs mer här...
2014-10-23
Här kan din hund kunna röra sig fritt och leka med andra hundar.
2014-10-23
Lekplatsen i Plantaget har fått nytt fallskydd.
2014-05-28
Från första juni har du som bor i Alingsås kommun möjlighet att åka till återvinningscentralen Hultet i Lerum med ditt grovavfall.
2014-04-15
Gällande plan har ändrats så att om det byggs parhus ska avstyckning kunna ske så att de båda bostäderna får varsin tomt.