Bygga, bo och miljö

FNI
2015-08-27
Nu har alla villaägare i Alingsås erbjudits att avfallssortera utanför dörren.
2015-08-24
Årets nästa insamlingsrundor blir onsdagen den 11 november och torsdagen den 12 november. Läs mer...
Lillån mellan stora och lilla torget
2015-08-21
Tekniska förvaltningen går ut med en enkät där du som kommuninvånare får tycka till om de olika verksamheterna.
2015-08-21
Ni som har soptömning fredag den 4 september (v. 36) får soptömning söndag den 6 september istället.
2015-08-20
Plansamråd Ändring av detaljplan för Alingsås Bostäder vid Prästgårdsvägen 3
2015-08-18
Risken för brand i skog och mark har efter en periods torka ökat kraftigt. En brand i skog och mark kräver stora resurser och kan bli mycket svår att hantera.
2015-08-18
Lantdrömmen kan bli en ekonomisk mardröm - om det enskilda avloppet inte håller måttet. Så får du tipsen som hjälper dig i rätt tid.
2015-08-13
Förslag till ändring av detaljplan för Alingsås, industri m.m. vid Maskingatan 6
2015-08-12
Tips om hur man gör när en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder
2015-07-25
Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra.
2015-07-10
Kommunens park- och naturavdelning har gjort en broschyr med en karta som kan guida dig på en parkvandring i Alingsås stad.
2015-07-08
Kryddblandningar misstänks innehålla salmonella. Titta hemma om du har någon av dessa kryddor.
2015-07-08
Telefonsförsäljare ringer runt till villaägare i Alingsås och vill sälja radonmätningar. Miljöskyddskontoret tipsar om vad du behöver tänka på.
2015-07-03
Årets tema för sommarblommorna är mångfald i alla dess former. Mångfald i färger, former och ursprung.
2015-06-23
Här får du information och exempelritningar som visar vad din bygglovsansökan behöver innehålla.
2015-05-25
I år är det elever från Alströmergymnasiet som bestämmer hur den traditionsenliga gästplanteringen i stadsparken Plantaget i Alingsås ser ut.
2015-05-08
Alingsås kommun drar nu igång ett försök på att återbruka och återvinna textil från invånarna - textil som annars kanske blivit sopor helt i onödan.
2015-04-28
Förslag till ändring av detaljplan för Alingsås, fastighetsindelning vid Färgaregatan 9
2015-04-27
Vi frågade noltorpsborna, föreningar, fastighetsägare och verksamheter i stadsdelen. Nu har era förslag och tankar blivit vår vision. I höst tar politikerna beslut om förslaget.
2015-04-08
Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.
2015-04-07
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2015-03-24
Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.
2015-03-16
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).