Bygga, bo och miljö

2015-03-03
Efter tolv år som biträdande stadsarkitekt och 16 år som stadsarkitekt går Ola Ljungman i pension i november. Nu är det klart vem som efterträder.
Cykelvinnare
2015-03-03
Ewy-Lynn var ute och cyklade rejält i vinter. Tack vare det får hon nu ett par splitter nya dubbdäck till sin cykel.
FNI-insamling
2015-02-16
Från och med i veckan har hela Alingsås tätort möjlighet att ansluta till fastighetsnära insamling.
2015-02-13
Tillsynsprojekt under 2014 då kommunerna och Kemikalieinspektionen gjorde kontroller i butiker och hos leverantörer.
2015-02-13
Just nu pågår mätningar av luftföroreningar på Västra Ringgatan.
2015-02-06
Park- och naturenheten har byggt en ny brygga vid Tollsjön i Hjortmarka naturreservat.
2015-02-06
Medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB).
2015-02-05
I samband med stormen Egon förstördes delar av tillgänglighetsleden i Kongo och den kommer att repareras tidigt i vår.
2015-01-29
Var rädd om våra vattendrag. Tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du tvättar din bil.
2015-01-27
Alingsås och Folkuniversitetets satsning på utbildning för framtidens högt ställda energimål, har fått klartecken att fortsätta.
2015-01-20
Nu har ett stort steg tagits mot byggandet av fler hyresrätter i Alingsås kommun.
2015-01-15
Under perioden mellan den 19 januari och den 30 april kommer gamla vatten- och avloppsledningar att bytas ut.
2014-11-24
Invasiva arter kan få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Läs mer här...
2014-10-29
Förslag till ändring av detaljplan för Alingsås, gång- och cykelväg vid Ängaboskolan. Förslag till Granskning:
2014-10-23
Här kan din hund kunna röra sig fritt och leka med andra hundar.
2014-10-23
Lekplatsen i Plantaget har fått nytt fallskydd.
2014-05-28
Från första juni har du som bor i Alingsås kommun möjlighet att åka till återvinningscentralen Hultet i Lerum med ditt grovavfall.
2014-04-15
Gällande plan har ändrats så att om det byggs parhus ska avstyckning kunna ske så att de båda bostäderna får varsin tomt.
2014-04-08
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2014-03-19
Parken är nu klar att användas, med en ny lekplats och en samlingsplats med historisk anknytning.
2014-02-27
För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.
2014-02-24
Folkmängden i Alingsås blev 38 619. Folkmängden ökade med 264 personer, som är en ökning med 0.7%.
2014-01-08
Förslaget innehåller ca 30 bostäder i tre flerbostadshus i stadsdelen Stadsskogen, 3 km sydväst om Alingsås stadskärna.