Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Barbro Sundström
2016-12-01
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås, Barbro Sundström, lämnar nu posten efter fem år. Hon har bestämt sig för att istället anta en ny utmaning som sektorchef i Ale kommun.
2016-11-15
Nu får Alingsås ett 10-tal nya laddstolpar för elbilar. Utbyggnaden kommer att påbörjas runt årsskiftet. De första laddstolparna kommer att placeras i närheten av järnvägsstationen, vid Sveaplan samt i anslutning till Adelsköldsgatan i centrala Alingsås.
2016-11-09
Under de senaste två åren har antalet restauranger med Smiley i Alingsås näst intill fördubblats. 2014 fick 19 matställen utmärkelsen och idag är det inte mindre än 35 restauranger, caféer, skolmatsalar och äldreboenden som har en Smileydekal på fönstret.
2016-10-26
Tänk dig en skyskrapa på Savannen, eller ett kallbadhus mitt i Gerdsken. Nu kan dina drömmar om framtidens Alingsås bli till verklighet – i alla fall i Minecraftvärlden Blockingsås.
Foto soluppgång vid Gerdsken
2016-10-18
Arbetet med sjöledningssträckan kommer att pågå under oktober till mitten av december. Sjöledningsdelen kommer att anslutas vid Gerdsken södra ända samt vid badet Gröneslätt.
Foto på FNI-kärl med glada ansikten på
2016-10-17
Årets Lightstema handlar om hållbarhet och Alingsås kommun vill tillsammans med Lights in Alingsås passa på att puffa för den fastighetsnära insamlingen (FNI).
Tollsjön. Naturreservatet Hjortmarka ingår i den gröna kilen Delsjön-Härskogen.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
Foto skylt, tippning förbjuden
2016-08-31
Nu röjs det mycket runt om i trädgårdarna och med det ökar belastningen i naturen med olovligt tippat trädgårdsavfall. Det finns en felaktig uppfattning hos en del att det skulle vara bra för naturen att tippa trädgårdsavfall där.
2016-08-26
Signalkräftan är en främmande och invasiv art som innebär risker för andra djur. Nya regler trädde ikraft den 3 augusti 2016.