Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2016-08-26
Signalkräftan är en främmande och invasiv art som innebär risker för andra djur. Nya regler trädde ikraft den 3 augusti 2016.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
batterier
2016-08-22
Nästa insamlingsrunda för farligt avfall är 8 och 9 november. Läs mer här....
2016-08-16
Miljöskyddskontoret bjuder in till informationsträff om små avlopp den 7 september i Alingsås.
Foto vattenlek, Strömmestigen, Tegelbruket.
2016-07-13
Vattenlek på Strömmestigens lekplats mellan Tegelbruket och Västra Noltorp, ny informationsskylt i Nolhaga, nya parksoffor och fjärilsdragande växter i Plantaget samt blomsterträd på Stora torget är några parknyheter för sommarsäsongen. Läs mer och se bilder här...
Foto, lindallé
2016-07-07
Den kvalmiga lukten orsakas av ett naturfenomen. Just nu är det väldigt många bladlöss på lindarna i allén och Alströmersgatan. Bladlössen producerar så kallad honungsdagg och när den bryts ned bildas bland annat smörsyra. Det är smörsyran som luktar illa. Denna nedbrytningsprocess är helt ofarlig för träd, människor och djur. Läs mer...
2016-07-01
Den 7 juli smäller det i Almedalen! Då anordnar Passivhuscentrum Västra Götaland ett seminarium med titeln Våga visa vägen – vad kan kommunerna göra för att främja energieffektivt byggande?
Bild på vattenmätarkonsol av typ LK 580
2016-06-23
LK580-konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
Foto. Sommarblommor i rött och vitt vid trapporna mellan torgen.
2016-06-15
Färgerna är framförallt rött, vitt och grönt - den italienska flaggans färger - i många olika nyanser.