Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Tollsjön. Naturreservatet Hjortmarka ingår i den gröna kilen Delsjön-Härskogen.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
Algblomning i Mjörn
2016-09-16
Miljöskyddskontoret har fått en del samtal om att det pågår algblomning i våra sjöar. Rapporter har kommit om bland annat Mjörn och Sävelången.
2016-09-09
En interaktiv webbkarta, Alingsås tätort uppbyggd i Minecraft och digitaliserad planinformation. Detta är några av delarna i kommunens digitaliseringssatsning som ska göra samhällsbyggnadskontoret mer tillgängligt och öppet.
2016-09-07
Planerar du att köpa hus? Eller har du nyss köpt?
Lindar i Norra Ringgatan
2016-09-05
Måndag den 12/9 börjar beskärningsarbetet i Norra Ringgatans allé med start vid Vänersborgsvägen och fortsätter sedan västerut fram till Färgaregatan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av vecka 38.
Foto skylt, tippning förbjuden
2016-08-31
Nu röjs det mycket runt om i trädgårdarna och med det ökar belastningen i naturen med olovligt tippat trädgårdsavfall. Det finns en felaktig uppfattning hos en del att det skulle vara bra för naturen att tippa trädgårdsavfall där.
2016-08-26
Signalkräftan är en främmande och invasiv art som innebär risker för andra djur. Nya regler trädde ikraft den 3 augusti 2016.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
batterier
2016-08-22
Nästa insamlingsrunda för farligt avfall är 8 och 9 november. Läs mer här....