Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Foto vattenkran
2017-01-12
Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 dec 2016 i § 277 med stöd av 7 kap, 22 och 30 § i Miljöbalken beslutat om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt i Alingsås kommun.
Sandqvistska gården i kvarteret Hill.
2016-12-20
Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2016-12-20
En hamburgerrestaurang i Nolhaga, nöjespark och akvarium vid Gerdsken, nya bostäder med takterasser vid Säveån och tunnelbana genom Nolhaga berg. Blockingsås, Alingsås tätort uppbyggd i Minecraft, har bjudit på många kreativa och innovativa skapelser.
2016-12-13
En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.
Barbro Sundström
2016-12-01
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås, Barbro Sundström, lämnar nu posten efter fem år. Hon har bestämt sig för att istället anta en ny utmaning som sektorchef i Ale kommun.
Tollsjön. Naturreservatet Hjortmarka ingår i den gröna kilen Delsjön-Härskogen.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
Bild på vattenmätarkonsol av typ LK 580
2016-06-23
LK580 och LK 581-konsolerna kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
Jonsereds Trädgårdar är årets gästplanterare i Plantaget
2016-05-27
Varje år bjuder park- och naturavdelningen i Alingsås kommun in en gästplanterare som får fria händer att plantera i Plantagets gästrabatt.